1. 25 Ocak 2012 günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Dernek Başkanı Dr. Metin BERBEROĞLU tarafından İnsan’a Farklı Bir Bakış: Gelişimsel Algılar konulu konferans verilmiştir.
 2. 24-26 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen 9 ncu Uluslararası Moleküler Genetik Kış Okulunda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin BERBEROĞLU ders ve konferanslar vermiştir.
 3. 13 Mart 2012 günü yapılan “Başkent AB Yolunda Kenetleniyor” Projesi Çalıştayı’na derneğimizce katılım sağlanmıştır.
 4. 20-23 Nisan 2012 Tarihinde düzenlenen Matematik Köyü’ndeki Kış Okuluna Hacettepe Biyoloji Öğrencilerinin katılması sağlanmış ve desteklenmiştir.
 5. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1nci sınıf öğrencilerine seçmeli ders olarak “İnsanın Gelişimsel Karşılaştırmalı Fizyopatoloji” ve “Ortak Köken Algısı” konulu dersler Dr. Metin BERBEROĞLU tarafından verilmiştir.
 6. 2-3 Mayıs 2012 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen olan 2. Biyoloji Kongresine derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin BERBEROĞLU katılmıştır.
 7. TCDD mensuplarına 14 Ekim 2012’de Gastorözefageal Reflü Konulu Bir eğitim verilmiştir.
 8. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü bünyesinde bulunan Dorosophilia Melanogaster laboratuarının masraflarına katkıda bulunulmuştur.
 9. Dernek faaliyetlerinin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu bilimsel bir danışma kurulu oluşturulmuştur.
 10. FİYAB Film Yapımcıları Merkez Birliğinin Üyelerine İlk yardım ve İş güvenliği konularında 3 Kasım 2012 günü eğitim verilmiştir.
 11. 24 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen kitap fuarında Derneğimiz adına bilimsel bir konuşma yapılmıştır.
 12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mensuplarına 3.12.2012 günü “Sessiz Reflü”, “Hijyen” ve “Mide kanseri” konusunda seminerler verilmiştir.
 13. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine 13.12.2012 günü Halk Sağlığı ve Hijyen konulu eğitim verilmiştir.
 14. 15 Aralık 2012 tarihinde Samsun’da ÇYDD tarafından düzenlenen panele derneğimizi temsilen katılım sağlanmıştır.
 15. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde 19.12.2012 tarihinde Kas İskelet sistemi Hastalıkları Toplantısına dernek yönetim kurulu üyesi Dr. Adnan AĞIR tarafından bilimsel katkıda bulunulmuştur.