2013 YILI BİLANÇOSU

Gelirler           Giderler  
2.1.Önceki Yıldan Devreden Gelir : 9732,89     3.1.Önceki Yıldan Devreden Borç 0,00
2.1.1.Kasa : 0,00     3.2.Genel Giderler : 40789,96
2.1.2.Banka : 9732,89     3.3.Personel Giderleri : 0
2.1.3.Alacaklar : 0,00     3.4.Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı : 0
2.2.Üye Ödentileri : 0,00     3.4.1.Kültür, Sanat, Spor : 0
2.3.Yurt Dışından Alınan Yardımlar : 0,00     3.4.2.Eğitim ve Araştırma : 0
2.4.Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar : 36612,00     3.4.3.Sağlık : 0
2.5.Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı : 10840,00     3.4.4.Sosyal Hizmetler : 0
2.5.1.Bağış Gelirleri : 10840,00     3.4.5.Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) : 0
2.5.2.Yardım Toplama Gelirleri : 0,00     3.4.6.Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma : 0
2.6.İktisadi İşletme Gelirleri : 0,00     3.4.7.Hukuk ve İnsan Hakları : 0
2.7.Finansal Gelirler : 368,82     3.4.8.Hayır Yardımları : 0
2.8.Kira Gelirleri : 0,00     3.4.9.Uluslararası Faaliyetler : 0
2.9.Diğer Gelirler : 0,00     3.4.10.Diğer : 0
2.10.Alınan Borçlar : 0,00     3.5.Diğer Giderler : 0
Genel Gelirler Toplamı:  57553,71     3.6.Mevcut Kasa : 7829,63
        3.7.Mevcut Banka : 8934,12
        3.8.Mevcut Alacaklar 0
        Genel Giderler Toplamı 57553,71