Çevre, insanların ve canlıların yaşamlarını kazandıkları ve sürdürdükleri fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Nesneler dünyasının sürekli etkileşim içinde bulunduğu ve bir anlamda yaşamın varlığı ile büyük ölçüde şekillenmiş ortamdır ve karmaşık ilişkilerle dinamik ve değişken dengelere sahip kompleks ancak bir o kadar da değişken bir yapıya sahiptir. Kendisini evrenin merkezine koyma dürtüsü ile vurdumduymaz bir yaşam döngüsü kurmuş insan; bu gidişle kendi türünün geleceğini aynı ortamı paylaştığı ve yaşamı gerek kökensel gerek güncel anlamda paylaştığı tüm canlılarla beraber yok edecektir. Birbiriyle genetik bağ kurulamayacak iki canlı türü bulunmamaktadır. Bu kökensel ortaklık diğer canlılara sevgi, acıma ve benzeri duygulardan daha çok bir aile bireyi gözüyle bakma gereğini zorunlu kılmaktadır. Canlılar dünyasının köken aldığı ve doğrudan karşılıklı ilişkide olduğu nesneler dünyasının temel yasaları bu kompleks ilişkilerin dinamiklerini belirler ve ilgisizmiş görünen olaylar arasındaki bağları belirler.