Doğa, temel özelliği değişme ve yenileme olan ve canlıların da içinde bulunduğu nesneler dünyasıdır. Madde ve enerjinin sürekli etkileşimde bulunduğu ve canlılığımızı sağlayan ve koruyan, bizim de içinde bulunduğumuz ortamdır. Doğada hiçbir şey boşa tüketilmez. Enerji veya doğal nesneler yeniden kullanıma sokulur. Değişimlerinden olumlu veya olumsuz birçok yönde etkileniriz.
Canlılar dünyasının bir üyesi olan insan, kendisinin de bir parçası olduğu nesneler dünyasının dinamikleri konusunda bilgilendikçe, canlılığını belirleyen ve sağlığını etkileyen temel yasaları öğrenip içine sindirdikçe, yani kısacası doğayı derinlemesine tanıyıp, onun bir parçası olduğu duygusunu ve bireysel dengesini sağlıklı bir platforma oturtabilecektir. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliği bilim yapabilmesidir. Bu çerçevede insanlara; yaşadığı ortamın ev, iş, şehir, ülke, kıta ve dahası dünyanın tümünü içeren bir doğa bilgi ve görgüsü donanımı sağlanmalıdır. Türdeşlerimize saygı duyma etiği, cansız nesnelere saygı duymakla başlar.
Doğa insansız varlığını birşekilde sürdürebilir ama insan doğasız varlığını sürdüremez.