Sağlık, kısaca kendini iyi hissetme hali olarak tanımlayabileceğimiz ve ancak yitirdiğimizde kıymetini bildiğimiz görece en kıymetli varlığımızdır. Sağlığımızı büyük ölçüde, genlerimiz, yetişmemiz ve çevre koşulları belirler. Sağlıklı olma hali bir çok etmene bağlı olarak iniş çıkışlar gösterir. Bizler; biyolojik ve fiziki bir çevre ile sürekli etkileşim halinde doğar, yaşar, ürer ve ölürüz. Çevresiyle uyumlu olmayan bedensel ve ruhsal bir yapı sağlıksızlığa tutsaktır. Sağlıksız beslenme, düzensiz çalışma, yeterince dinlenememe ve stres gibi etmenler vücudun olağan düzenini bozar. İnsan kendini mutlu eden, ruhunu doyuran sanatsal uğraşlarından, entelektüel etkinliklerden yoksunlaşırsa, ruhsal sağlığı da bozulmaya başlar, dış çevreden kaynaklı, ekonomik ve sosyal çalkantılardan derinlemesine etkilenmeye başlar. Bireysel yaşamlarımızda anlaşılamaz mükemmelliyetçilik baskısı bizleri sağlıkta da yanlış algılara itmektedir. Karşılığını zaten bulamayacağı düzeye çıkmış beklentileri sağlıklı çerçevede tutmadan huzur sağlanamayacağı açıktır.Bedensel savunmalara saygı duyan, gereksiz aşırı müdahalelerden uzak bir sağlık anlayışının günümüz toplumunda yaygınlaşması için gerekli bilgilendirme platformları sağlanmalıdır.